19 okt 2017 16:02

Instemming met de overeenkomst tussen België en Algerije betreffende het luchtvervoer

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed houdende instemming met de overeenkomst tussen België en Algerije betreffende het luchtvervoer. 

België en Algerije hebben op 27 februari 2017 in Brussel een nieuwe bilaterale overeenkomst betreffende het luchtvervoer ondertekend. Deze overeenkomst vervangt de bilaterale luchtvaartovereenkomst van 23 mei 1969 waarvan meerdere clausules hetzij verouderd waren, hetzij met het communautair recht niet overeenstemden, hetzij gewoon niet meer beantwoordden aan de behoeften van de belanghebbenden of aan de ontwikkeling op aeropolitiek vlak. 

Deze overeenkomst biedt nieuwe opportuniteiten aan de luchtvaartmaatschappijen van beide landen om de bestaande luchtverbindingen zowel tussen hun hoofdsteden als tussen regionale luchthavens uit te breiden. 

Het voorontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.