09 dec 2022 16:44

Instemming met de overeenkomst tussen België en Burkina Faso over het luchtvervoer - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib in tweede lezing een voorontwerp van wet goed dat instemt met de overeenkomst tussen België en Burkina Faso over het luchtvervoer.

Deze overeenkomst, gedaan te Brussel op 5 juni 2018, vervangt de bilaterale luchtvaartovereenkomst die op 15 februari 1984 ondertekend werd. De bepalingen ervan zijn van toepassing op de overeenkomstsluitende partijen en hun aangewezen luchtvaartmaatschappijen en regelen alle aspecten voor de exploitatie van de luchtverbindingen bedoeld in de 'routetabel'.

Op economisch en diplomatiek vlak draagt deze luchtvaartovereenkomst bij tot de uitstraling en de aantrekkingskracht van België in de wereld. Ze biedt opportuniteiten, zowel aan de luchtvaartmaatschappijen als aan de luchthavens of onderaannemers. Ze creëert werkgelegenheid en vergroot de mogelijkheden voor de reizigers die rechtstreeks kunnen vliegen van of naar België, zonder verplichte doorgang via buitenlandse luchthavens.

Het voorontwerp van wet wordt ter ondertekening aan de Koning voorgelegd, met het oog op indiening bij de Kamer van volksvertegenwoordigers.