22 mrt 2012 15:47

Instemming met de Overeenkomst tussen België en de FYROM inzake betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel

De ministerraad gaat akkoord met het voorontwerp van wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen België en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (FYROM) inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel.

De ministerraad gaat akkoord met het voorontwerp van wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen België en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (FYROM) inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel.

De overeenkomst maakt het eenvoudiger voor de echtgenoot of echtgenote en andere gezinsleden van het huishouden van de ambtenaren en andere personeelsleden van de Macedonische diplomatieke zendingen, consulaire posten en permanente vertegenwoordigingen bij internationale organisaties om in België betaalde werkzaamheden als loontrekkende of zelfstandige te verrichten. Omgekeerd geldt hetzelfde voor de Belgische diplomatieke zendingen, consulaire posten en permanente vertegenwoordigingen die eventueel in de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië kunnen worden gevestigd.

Brussel, 6 juli 2010.