08 okt 2021 15:26

Instemming met de overeenkomst tussen België en Italië inzake de uitwisseling en wederzijdse bescherming van geclassificeerde informatie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès een voorontwerp van wet goed houdende de instemming met de overeenkomst tussen België en Italië inzake de uitwisseling en wederzijdse bescherming van geclassificeerde informatie.

De overeenkomst werd gedaan te Rome, op 31 januari 2017 en regelt het algemeen kader voor de bescherming en beveiliging van geclassificeerde informatie, die tussen België en Italië, of tussen contractanten onder hun jurisdictie, wordt uitgewisseld. De overeenkomst heeft als doel een gelijkwaardige behandeling van geclassificeerde informatie te garanderen en daardoor toegang tot elkaars geclassificeerde informatie mogelijk te maken.

De partijen mogen de geclassificeerde informatie niet voor andere doeleinden gebruiken dan waarvoor ze werd verstrekt. Geclassificeerde informatie kan tevens niet worden vrijgegeven aan een derde staat, aan een natuurlijke of rechtspersoon met de nationaliteit van een derde staat of aan een internationale organisatie, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de overheid van oorsprong. De toegang tot geclassificeerde informatie is beperkt tot personen die in het bezit zijn van geldige veiligheidsmachtigingen en beschikken over een noodzaak tot kennisname om hun professionele opdracht te vervullen.

Geclassificeerde informatie uitgewisseld in het belang van de Europese Unie of de NAVO en dusdanig gemarkeerd, valt niet onder deze Overeenkomst.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.