09 dec 2022 16:44

Instemming met de overeenkomst tussen België en Tanzania over luchtvaartdiensten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib een voorontwerp van wet goed dat instemt met de overeenkomst tussen België en Tanzania over luchtvaartdiensten.

Deze overeenkomst, gedaan te Dodoma op 3 november 2021, vervangt het bilateraal akkoord tussen België en
Tanzania ondertekend op 21 juni 1978. De bepalingen ervan zijn van toepassing op de overeenkomstsluitende partijen en hun aangewezen luchtvaartmaatschappijen en regelen alle aspecten voor de exploitatie van de luchtverbindingen bedoeld in de 'routetabel'.

Op economisch en diplomatiek vlak draagt deze luchtvaartovereenkomst bij tot de uitstraling en de aantrekkingskracht van België in de wereld. Ze biedt opportuniteiten, zowel aan de luchtvaartmaatschappijen als aan de luchthavens of onderaannemers. Ze creëert werkgelegenheid en vergroot de mogelijkheden voor de reizigers die rechtstreeks kunnen vliegen van of naar België, zonder verplichte doorgang via buitenlandse luchthavens.

Het voorontwerp van wet wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet houdende instemming met de overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Verenigde Republiek Tanzania inzake luchtvaartdiensten, gedaan te Dodoma, op 3 november 2021