23 mrt 2018 17:09

Instemming met de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en Barbados inzake de bescherming van investeringen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed tot instemming met de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en Barbados inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen.

Deze overeenkomst, gedaan te Brussel op 29 mei 2009, is erop gericht is de economische samenwerking tussen de betrokken partijen te versterken, bevat onder meer bepalingen met betrekking tot de rechtvaardige en billijke behandeling van investeringen, een vlugge en adequate schadeloosstelling bij onteigening, alsook de vrije overmaking van inkomsten.

Ze voorziet eveneens in een procedure voor de regeling van de geschillen die kunnen ontstaan tussen een investeerder en het gastland van zijn investering en de mogelijkheid om beroep te doen op internationale arbitrage, alsook in een sociale en milieuclausule.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.