18 mei 2018 16:39

Instemming met de Overeenkomst tussen de Benelux en Azerbeidzjan inzake de afschaffing van de visumplicht voor houders van dienstpaspoorten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed tot instemming met de Overeenkomst tussen de Benelux en Azerbeidzjan inzake de afschaffing van de visumplicht voor houders van dienstpaspoorten.

Via deze overeenkomst, gedaan te Brussel op 23 november 2017, worden houders van dienstpaspoorten van de Benelux-Staten en de Republiek Azerbeidzjan vrijgesteld van de visumplicht voor een verblijf van maximum 90 dagen binnen een periode van 180 dagen. Zij kunnen het grondgebied van de betrokken partijen binnenkomen zonder visum op louter vertoon van hun bovengenoemd geldig paspoort. Voor een verblijf van meer dan 90 dagen blijven deze personen onderworpen aan de visumplicht, de ambtenaren van de diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen en van de internationale organisaties die houders zijn van geldige nationale dienstpaspoorten uitgezonderd.

Personen die als ongewenst zijn gesignaleerd of die beschouwd worden als een gevaar voor de openbare orde of nationale veiligheid, mag de toegang tot het grondgebied ontzegd worden.

​Het voorontwerp wordt voorgelegd aan de Raad van State.