19 okt 2017 16:02

Instemming met de samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de Europese Unie en Afghanistan

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed houdende instemming met de samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de Europese Unie en Afghanistan.

De overeenkomst, die op 18 februari 2017 in München werd ondertekend, is de eerste juridisch-bindende contractuele band ooit tussen de EU en Afghanistan. De overeenkomst stelt een partnerschap tussen de beide partijen in met als doel de versterking van de dialoog en de samenwerking. De overeenkomst bevat de politieke standaardclausules van de EU inzake mensenrechten, het Internationaal Strafhof, massavernietigingswapens, handvuurwapens en lichte wapens en terrorismebestrijding. Bovendien bestrijkt ze de ontwikkelingssamenwerking, de samenwerking inzake handel en investeringen, de samenwerking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken, de sectorale samenwerking en de regionale samenwerking.

De overeenkomst wordt afgesloten voor een aanvankelijke periode van 10 jaar.

Het voorontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.