19 okt 2017 16:02

Instemming met de uitvoeringsafspraak betreffende de samenwerking, begeleiding en ondersteuning bij repatriëringsmaatregelen over het grondgebied van de Beneluxlanden

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed houdende instemming met de uitvoeringsafspraak tussen België, Luxemburg en Nederland betreffende de samenwerking, begeleiding en ondersteuning bij repatriëringsmaatregelen over het grondgebied van de Beneluxlanden.  

De afspraak, die op 16 juni 2016 in Brussel werd gesloten, heeft als doel de praktische en administratieve voorwaarden vast te leggen voor de samenwerking tussen de Beneluxlanden, in uitvoering van het verdrag inzake het vervoer, de begeleiding en de ondersteuning bij de presentatie, de verwijdering of de doorgeleiding van vreemdelingen over het grondgebied van de Beneluxlanden met het oog op hun repatriëring. De uitvoeringsafspraak werd opgesteld door een Benelux-werkgroep en juridisch getoetst door het Benelux Comité van Juristen. 

De drie soorten repatriëringsmaatregelen waarop de uitvoeringsafspraak van toepassing is, zijn de volgende: 

  • de presentatie van vreemdelingen bij ambassades, consulaten of interviewdelegaties van derde landen op het grondgebied van één van de Beneluxlanden, teneinde de nationaliteit en identiteit van de betrokkene vast te stellen, met het oog op het verkrijgen van de reisdocumenten die voor de repatriëring nodig zijn
  • het vervoer van vreemdelingen over het grondgebied van één van de Beneluxlanden voor verwijdering via een luchthaven van één van deze landen
  • het vervoer van vreemdelingen over het grondgebied van één van de Beneluxlanden met het oog op de overdracht aan de verantwoordelijke autoriteiten van een buurland van de Benelux, aan de grens van dat laatste

Het voorontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.