01 mrt 2012 18:51

Instemming met de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Zuid-Korea

De ministerraad gaat akkoord met het voorontwerp van wet houdende goedkeuring van de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en haar lidstaten, en Zuid-Korea. 

De vrijhandelsovereenkomst (VHO) is de eerste in een nieuwe reeks overeenkomsten waarover de onderhandelingen in 2007 werden aangevat.

De tekst waarin beide partijen elkaar uiteindelijk vinden, geeft de gedeelde belangen van de EU en Korea weer.

Voor de EU is dit ongetwijfeld de meest verreikende VHO tot nog toe: 100 % liberalisering in vijf jaar tijd voor nagenoeg 97% van de handel in goederen. Door de VHO wordt jaarlijks 1,6 miljard euro minder rechten geheven. Verder worden de non-tarifaire handelsbelemmeringen (NTB) die Korea nog steeds hanteert, grotendeels afgebouwd. De non-tarifaire handelsbelemmeringen hebben immers een rechtstreekse impact op de Belgische bedrijven die actief zijn in de sectoren farmacie, voeding (vlees, varkensvlees, gevogelte, chocolade), cosmetica, auto’s en diensten. Tot slot maakt de VHO de verschillende markten ook transparanter.

Voor een aantal sectoren stuurt de overeenkomst de bescherming van intellectuele-eigendomsrechten(inclusief geografische aanduidingen), overheidsopdrachten, mededingingsregels, de transparantie van de regelgeving en duurzame ontwikkeling sterk bij...

* Brussel, 6 oktober 2010.