02 jun 2017 18:25

Instemming met de wijziging van de overeenkomst tot oprichting van een Internationale Douaneraad

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed houdende instemming met de wijziging van de overeenkomst tot oprichting van een Internationale Douaneraad.

Deze overeenkomst werd ondertekend in Brussel op 15 december 1950 en is in werking getreden op 4 november 1952, op basis van de aanbeveling van de Internationale Douaneraad, de officiële naam van de Werelddouaneorganisatie vanaf 30 juni 2007.  

De wijziging van de overeenkomst maakt het mogelijk dat de Europese Unie verdragsluitende partij wordt en bijgevolg volwaardig lid van de Werelddouaneorganisatie. Deze toetreding is bestemd om de werkelijke actuele situatie van de Europese Unie die bevoegdheden uitoefent in belangrijke fiscale zaken, meer waarheidsgetrouw weer te geven. Bovendien is de communautaire douanewetgeving van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie en wordt ze beheerd door het Europese Hof van Justitie. 

Daarnaast is de Europese Unie werkzaam in talrijke dossiers waarin de Werelddouaneorganisatie belanghebbende partij is en inzonderheid op het gebied van de veiligheid van de logistieke keten en de strijd tegen namaak en piraterij. Deze activiteiten stellen de Europese Unie bijgevolg in staat om een constructieve bijdrage te leveren aan de activiteiten van de Werelddouaneorganisatie. 

Om tegemoet te komen aan het doel van de bovengenoemde toetreding, zal de overeenkomst tot oprichting van een Internationale Douaneraad gewijzigd worden om de mogelijkheid te voorzien voor de douane-unies en economische unies om partij te worden bij de Overeenkomst.