12 okt 2018 18:13

Instemming met drie overeenkomsten over luchtvervoer tussen België en respectievelijk Brazilië, Kaapverdië en Qatar

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders drie voorontwerpen van wet goed die instemmen met overeenkomsten over luchtvervoer tussen België en respectievelijk Brazilië, Kaapverdië en Qatar.

Deze overeenkomsten vervangen de bilaterale luchtvaartovereenkomst van 7 oktober 1997 waarvan meerdere clausules, hetzij verouderd waren, hetzij niet met het communautair recht overeenstemden, hetzij gewoon niet meer aan de behoeften van de belanghebbenden of aan de ontwikkeling op aeropolitiek vlak beantwoordden.

Hun bepalingen, van toepassing op de overeenkomstsluitende partijen en hun aangewezen luchtvaartmaatschappijen en regelen, voorzien en regelen alle aspecten voor de exploitatie van de luchtverbindingen, gespecifieerd in de 'routetabel'.

Op economisch en diplomatiek vlak dragen deze luchtvaartovereenkomsten bij tot de uitstraling en de aantrekkingskracht van België in de wereld. Ze bieden opportuniteiten zowel aan de luchtvaartmaatschappijen als aan de luchthavens of onderaannemers. Ze creëren werkgelegenheid en vergroot de mogelijkheden voor de reizigers die rechtstreeks kunnen vliegen van of naar België, zonder verplichte doorgang via buitenlandse luchthavens.

De voorontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Federale Republiek Brazilië betreffende luchtdiensten, en haar bijlage, gedaan te Brussel, op 4 oktober 2009

Voorontwerp van wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Kaapverdië betreffende het luchtverkeer, gedaan te Brussel, op 26 oktober 2017

Voorontwerp van wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Staat Qatar betreffende luchtvervoer, opgesteld te Brussel, op 6 maart 2018