30 mei 2013 19:24

Instemming met een overeenkomst en een protocol tussen België en de Seychellen

De ministerraad gaat akkoord met het voorontwerp van wet houdende instemming met een overeenkomst en een protocol tussen België en de Seychellen.

Het gaat om:

  • de Overeenkomst tussen België en de Seychellen tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting inzake belastingen naar het inkomen (Brussel, 27 april 2006)
  • het Protocol (Brussel, 14 juli 2009) tot wijziging van de Overeenkomst tussen België en de Seychellen tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting inzake belastingen naar het inkomen (Brussel, 27 april 2006)

De overeenkomst volgt grotendeels het OESO-Model van belastingverdrag (en voor bepaalde punten ook het UNO-Model). Het protocol is een aanvulling op de bepalingen van de overeenkomst die betrekking hebben op de uitwisseling van inlichtingen en brengt ze in overeenstemming met de huidige internationale standaard.

De tekst van de Overeenkomst en van het Protocol is gepubliceerd op de website van de administratie van fiscale zaken. Het gaat om gemengde verdragen die ook aan de instemming van de parlementen van de gewesten worden voorgelegd.