01 jun 2011 17:58

Instemming met een verdrag

Instemming met de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en de Republiek Servië

Instemming met de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en de Republiek Servië

Op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere hecht de ministerraad zijn goedkeuring aan het voorontwerp van wet houdende instemming met de Stabilisatie- en Associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en haar Lidstaten, en de Republiek Servië (*).

De overeenkomst laat toe de banden tussen de Europese Unie en Servië aan te halen door evenwichtige en langdurige relaties binnen een formeel kader
te scheppen die gebaseerd zijn op wederkerigheid en wederzijds belang. De overeenkomst wordt eerstdaags ter goedkeuring aan het Parlement voorgelegd.

(*) opgemaakt te Luxemburg op 29 april 2008.