11 okt 2019 15:31

Instemming met een verdrag tussen de Benelux-landen over politiesamenwerking

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met het verdrag tussen België, Luxemburg en Nederland over politiesamenwerking.

Het nieuwe verdrag, gedaan te Brussel op 23 juli 2018, heeft tot doel om de samenwerking met het oog op de handhaving van de openbare orde en veiligheid en de voorkoming, de opsporing en het onderzoek van strafbare feiten nog verder te intensiveren en uit te breiden.

In het bijzonder worden een aantal nieuwe mogelijkheden voorzien op vlak van de uitwisseling van informatie, de grensoverschrijdende achtervolging, het grensoverschrijdende vervoer en de begeleiding van personen en goederen en het uitvoeren van eenvoudige opsporingshandelingen op elkaars grondgebied.

Het verdrag bevat verder ook een regeling met betrekking tot het grensoverschrijdende optreden van speciale eenheden.

Tot slot worden de politionele bevoegdheden, onder meer inzake gebruik van dwang en geweld, tijdens de verschillende vormen van grensoverschrijdend optreden, verder gepreciseerd en op een meer coherente manier geregeld.