18 mei 2018 16:39

Instemming met het aanvullend protocol bij het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed tot instemming met het aanvullend protocol bij het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme.

Het protocol, gedaan te Riga op 22 oktober 2015, beoogt de aanvulling van het verdrag, maar ook de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke aspecten van Resolutie 2178 (2014) over 'Terroristische daden die een bedreiging vormen voor de internationale vrede en veiligheid', die door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties is aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Het voorontwerp betreft de parlementaire instemming met het aanvullend Protocol van dit verdrag, dat in de eerste plaats de strafbaarstelling beoogt van een aantal gedragingen die verband houden met het naar het buitenland reizen met terroristisch oogmerk.

Lidstaten worden meer bepaald verplicht straffen te stellen op 'het met terroristisch oogmerk deelnemen aan een organisatie of groep', 'het krijgen van training voor terrorisme', 'het naar het buitenland reizen met terroristisch oogmerk', 'het financieren van het naar het buitenland reizen met terroristisch oogmerk' en 'het organiseren of anderszins vergemakkelijken van het naar het buitenland reizen met terroristisch oogmerk'.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.