20 jul 2018 15:20

Instemming met het akkoord tussen België en Hongkong over de automatische uitwisseling van inlichtingen op vlak van financiële rekeningen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met het akkoord tussen België en de speciale administratieve regio Hongkong over de automatische uitwisseling van inlichtingen op vlak van financiële rekeningen met het oog op het verbeteren van de internationale naleving van belastingvoorschriften.

In navolging van de FATCA-wetgeving, werd door de G20 besloten om de internationale standaard inzake de uitwisseling van inlichtingen verder uit te bouwen. De daaropvolgende werkzaamheden hebben geleid tot een vernieuwde standaard die informatie inzake financiële rekeningen op automatische wijze zal uitwisselen.

Het akkoord, ondertekend te Parijs 16 maart 2017, maakt de internationale automatische uitwisseling met Hongkong mogelijk. Het voorziet tevens in een strikte vertrouwelijkheid van de uitgewisselde inlichtingen. Daarnaast bevat het eveneens een regeling van onderling overleg.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.