17 feb 2023 18:35

Instemming met het Europese verdrag inzake de manipulatie van sportwedstrijden

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib een voorontwerp van wet goed ter instemming met het Verdrag van de Raad van Europa inzake de bestrijding van de manipulatie van sportwedstrijden.

Het Verdrag inzake de Manipulatie van Sportwedstrijden trad in werking op 1 september 2019 en kent momenteel 41 lidstaten. Het omvat verschillende categorieën van maatregelen ter bestrijding van matchfixing en wedstrijdvervalsing.

Deze zijn:

  • preventieve maatregelen, zoals het aanmoedigen van voorlichting, training en onderzoek
  • maatregelen t.a.v. sportorganisaties, waaronder het ontmoedigen van competitievervalsing, het monitoren van risicowedstrijden en het voorzien van een regeling ter bescherming van klokkenluiders
  • maatregelen t.a.v. organisatoren van weddenschappen, waaronder een verbod op weddenschappen op sportwedstrijden voor minderjarigen en weddenschappen op sportwedstrijden met een gering belang, en een meldingsplicht voor verdachte weddenschappen
  • de oprichting van een nationaal platform als centraal coördinatiecentrum voor het verzamelen, analyseren en doorsturen van informatie over verdachte sportweddenschappen

Het voorontwerp van wet wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State, waarna het voorgelegd wordt aan de Koning, met het oog op indiening bij de Kamer van volksvertegenwoordigers.