01 mrt 2012 18:51

Instemming met het protocol bij het Verdrag inzake de veiligheid van VN-personeel en geassocieerd personeel

België heeft zopas op initiatief van minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere het facultatief protocol bij het Verdrag inzake de veiligheid van VN-personeel en geassocieerd personeel geratificeerd.

Het protocol vult de oorspronkelijke conventie uit 1994 over de veiligheid van VN-personeel aan: de humanitaire missies van de VN vallen voortaan ook onder het protocol.

Op het moment dat talloze humanitaire werkers een zware prijs betalen om toegang tot humanitaire hulp te bekomen, is de ratificatie van dit protocol bijzonder nuttig om misdaden tegen VN-personeel beter op te volgen. Vrije toegang tot humanitaire hulp zonder beperkingen wordt niet overal aanvaard.