23 mrt 2018 17:09

Instemming met het protocol inzake voorrechten en immuniteiten van het eengemaakt octrooigerecht

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed tot instemming met het protocol inzake voorrechten en immuniteiten van het eengemaakt octrooigerecht.

Dit protocol, gedaan te Brussel op 29 juni 2016, vervolledigt de overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht (Unified Patent Court, UPC), ondertekend op 19 februari 2013, waarbij de geschillen betreffende Europese octrooien worden gecentraliseerd bij een gerecht dat bestaat uit een gerecht van eerste aanleg, een hof van beroep en een griffie. Het eengemaakt octrooigerecht zal uitspraak doen over geschillen betreffende Europese octrooien en betreffende Europese octrooien met eenheidswerking.

Het UPC is een internationale rechtbank die eigen rechtspersoonlijkheid geniet. Het protocol inzake voorrechten en de immuniteiten van het UPC strekt ertoe een goede werking van de diverse entiteiten van het nieuwe gerecht en van de regionale en lokale afdelingen van zijn gerecht van eerste aanleg mogelijk te maken.

In België wordt een lokale afdeling van het gerecht van eerste aanleg van het UPC opgericht. Dankzij de bekrachtiging van het Protocol inzake voorrechten en immuniteiten van het UPC kan worden voldaan aan de behoeften van de rechters die in de Belgische lokale afdeling zetelen en wordt deze afdeling aantrekkelijker voor de gebruikers van het octrooisysteem in België en elders in Europa.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.