12 apr 2019 22:03

Instemming met het protocol voor de toetreding van Noord-Macedonië tot de NAVO

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met het protocol voor de toetreding van Noord-Macedonië tot de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO).

Op de NAVO-top in Boekarest in 2008 werd beslist om de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië uit te nodigen om zo snel mogelijk lid te worden na het vinden van een aanvaardbare oplossing voor de naamgeving. Tijdens de NAVO-top van Brussel in juli 2018 nodigden de staats- en regeringsleiders de regering in Skopje uit om de onderhandelingen over de toetreding te starten. Op 6 februari 2019 tekenden de ambassadeurs van de NAVO-bondgenoten het protocol voor de toetreding van Noord-Macedonië tot de NAVO. Het protocol, gedaan te Brussel op 6 februari 2019, moet geratificeerd worden door alle bondgenoten van de NAVO, zodat Noord-Macedonië een volwaardig lid wordt.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.