01 mrt 2012 18:51

Instemming met het verdrag betreffende de oprichting van het functioneel luchtruimblok 'Europe Central' - FABEC

De ministerraad stemt in met een voorontwerp van wet houdende instemming met het verdrag betreffende de oprichting van het functioneel luchtruimblok Europe Central tussen Duitsland, België, Frankrijk, het Groothertogdom Luxemburg, Nederland en Zwitserland. Het FABEC-verdrag werd op 2 december 2010 in Brussel ondertekend.

De herstructurering van het Europese luchtruim in functionele luchtruimblokken is een van de meest zichtbare resultaten van de uitvoering van de verordeningen voor een eengemaakt luchtruim die in maart 2004 werden goedgekeurd. Het luchtruim van de zes staten, gelegen in het hart van Europa, is een van de drukst bevlogen en meest complexe luchtruimgebieden ter wereld. De meeste grote Europese luchthavens, de drukst bevlogen luchtvaartroutes en het gros van de militaire trainingszones zijn in dit gebied gesitueerd. Het functionele luchtruimblok voor Centraal-Europa (FABEC) bestrijkt een oppervlakte van 1,7 miljoen km² en ontvangt ongeveer 5,5 miljoen vluchten per jaar, goed voor 55% van het aantal vluchten in Europa. 17 700 personen werken voor de verleners van luchtvaartnavigatiediensten van het FABEC.


Met de inrichting van het gemeenschappelijk functioneel luchtruimblok is een grote stap in de verwezenlijking van het gemeenschappelijk Europese luchtruim gezet. De lidstaten verbinden zich ertoe om het luchtruim gezamenlijk te beheren en maatregelen te treffen op het vlak van het luchtruim, de harmonisering van de regels en de procedures, het aanbod van luchtvaartnavigatiediensten, de civiel-militaire samenwerking en het toezicht en de bestuurlijke prestatieregeling.