19 okt 2017 16:02

Instemming met het verdrag over de Benelux Interparlementaire Assemblee

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed houdende instemming met het verdrag tussen België, Luxemburg en Nederland over de Benelux Interparlementaire Assemblee. 

Het verdrag, dat op 20 januari 2015 in Brussel werd ondertekend, wil de werking van de Raadgevende interparlementaire Beneluxraad, beter gekend als het "Benelux-Parlement", moderniseren. Het verdrag heeft tot doel enerzijds meer gewicht te geven aan het Benelux-Parlement en anderzijds de tekst van de instellingsovereenkomst af te stemmen op het nieuwe verdrag met betrekking tot de Benelux Unie van 2008. De nieuwe officiële naam van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad wordt voortaan Benelux Interparlementaire Assemblee. 

De bevoegdheden van het Benelux-Parlement worden op diverse punten uitgebreid. Voortaan kunnen alle onderwerpen worden behandeld die rechtstreeks verband houden met:

  • de grensoverschrijdende samenwerking op alle niveaus 
  • het voortbestaan en de verdere ontwikkeling van een economische unie
  • de duurzame ontwikkeling
  • de samenwerking op het vlak van justitie en binnenlandse zaken
  • de externe samenwerking van de Benelux Unie met andere staten en deelstaten, in het bijzonder met lidstaten van de Europese Unie en regionale samenwerkingsverbanden van deze lidstaten 
  • de samenwerking tussen de drie landen op het gebied van het buitenlandse beleid en van Europese aangelegenheden

Naast die aangelegenheden kunnen andere aangelegenheden van gemeenschappelijk belang worden besproken indien twee derden van de leden hiermee instemt. 

Belangrijke nieuwigheid is tevens dat het parlement ook (schriftelijke) vragen kan stellen aan het Benelux Comité van Ministers of aan de betrokken regeringen van de drie landen.

Het voorontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.