08 feb 2019 18:19

Instemming met het verdrag over de uniformering van bepaalde regels over aanvaring in de binnenvaart

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse en Europese Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met het verdrag over de uniformering van bepaalde regels over aanvaring in de binnenvaart.

Het verdrag, gedaan te Genève op 15 maart 1960, werd opgesteld het Comité voor binnenlands vervoer van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties. Het werd gezamenlijk ondertekend op 14 juni 1960 door België, Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk en Nederland. Negen andere landen zijn later ertoe toegetreden. Het trad in werking op 13 september 1966. Het regelt de schadevergoeding bij een aanvaring tussen binnenschepen in de wateren van een van de verdragsluitende partijen. Het gaat om schade toegebracht aan de vaartuigen, of aan de personen of zaken aan boord.

Op grond van het verdrag bestaat aansprakelijkheid voor schade slechts als de schade het gevolg is van schuld en niet van toeval of overmacht. Het verdrag heeft geen invloed op de beperking van de aansprakelijkheid van reders, scheepseigenaren en vervoerders door internationale overeenkomsten of nationale wetten, noch op de verbintenissen uit een (vervoers)overeenkomst.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.