24 nov 2006 16:00

Instemming met internationale akten

Wijziging van de partnerschapsovereenkomst tussen de EU en de groep van Afrika, het Caraïbisch gebied en de Stille Oceaan

Wijziging van de partnerschapsovereenkomst tussen de EU en de groep van Afrika, het Caraïbisch gebied en de Stille Oceaan

Op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht stemde de ministerraad in met het voorontwerp van wet houdende bekrachtiging van drie akten: - de wijziging van de partnerschapsovereenkomst tussen de Afrikaanse staten, het Caraïbisch gebied en de Stille Oceaan en de Europese gemeenschap getekend in Cotonou op 23 juni 2000 (slotakte Luxemburg 25 juni 2005), - de wijziging van het intern akkoord van 18 september 2000 inzake maatregelen en procedures voor de uitvoering van de ACS-EG partnerschapsovereenkomst (Luxemburg 10 april 2006), - het intern financieel akoord over de steun van de Europese gemeenschap voor de ACS-EG partnerschapsovereenkomst (Brussel 17 juli 2006). De overeenkomst van Cotonou is een alomvattende en vernieuwende overeenkomst. Ze werd gesloten voor twintig jaar en trad op 1 april 2003 na een lange ratificatieperiode in werking. De ministerraad heeft nu de eerste van de vijfjaarlijkse herzieningen goedgekeurd. Die herziening stelt het acquis of het specifieke karakter van het partnerschap ACS-EG niet ter discussie. Ze is in hoofdzaak gericht op meer doeltreffendheid, bakent de nieuwe noden af op het gebied van politiek en veiligheid en vernieuwt de instrumenten voor financiële samenwerking. De drie overeenkomsten treden in werking als de lidstaten de akten van bekrachtiging tijdig hebben neergelegd. Het Intern Financieel Akkoord moet in werking zijn getreden vooraleer het tiende financieel protocol van het Europees ontwikkelingsfond op 1 januari 2008 van kracht wordt.