22 mei 2021 11:03

Instemming met twee internationale akten met de VS inzake preclearance in het luchtvervoer

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès een voorontwerp van wet goed houdende de instemming met twee internationale akten met de Verenigde Staten inzake preclearance in het luchtvervoer. 

Concreet gaat om de instemming met de volgende overeenkomsten gedaan te Brussel, op 28 september 2020

  • de overeenkomst tussen België en de Verenigde Staten inzake preclearance in de luchtvaart
  • de overeenkomst tussen België en de Verenigde Staten over beveiliging in de burgerluchtvaart voor preclearance-operaties in Brussels Airport

Preclearance is een procedure waarbij vliegtuigpassagiers van een preclearance-vlucht met bestemming Verenigde Staten al in de luchthaven van vertrek de controle van de Amerikaanse migratie- en douanediensten doorlopen.

Voor de passagiers betekent dit een tijdswinst bij aankomst, omdat er geen controle meer is op de luchthaven van bestemming. Voor Brussels Airport en de Belgische luchtvaartmaatschappijen (waaronder Brussels Airlines) biedt het een concurrentievoordeel in de markt van het trans-Atlantisch vliegverkeer. Het versterkt de connectiviteit en de internationale positie van onze hoofdstad en beantwoordt zo aan een objectief Belgisch belang.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.