19 jan 2018 15:47

Instemming met twee verdragen met China over de uitlevering en overbrenging van gevonniste personen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders twee voorontwerpen van wet goed die instemmen met twee verdragen tussen België en de Volksrepubliek China over de uitlevering en overbrenging van gevonniste personen.

Het gaat om de volgende twee verdragen, die werden opgemaakt te Beijing op 31 oktober 2016:

  • het uitleveringsverdrag:

Dit verdrag verbetert de effectieve samenwerking tussen België en de Volksrepubliek China in het bestrijden van criminaliteit. Men verbindt zich tot een samenwerking op het vlak van uitlevering en tot het verduidelijken van de strafbare feiten die in aanmerking worden genomen, evenals de formaliteiten die nageleefd moeten worden in het kader van een verzoek tot uitlevering.

  • het verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen:

Dit verdrag vergemakkelijkt de overbrenging van gevonniste personen tussen België en  de Volksrepubliek China. Beide landen verbinden zich ertoe op dat vlak samen te werken om de resocialisatie van gedetineerden te bevorderen. Het verdrag bepaalt nader de in acht te nemen formaliteiten in het kader van een overbrengingsprocedure. Het laat toe in China veroordeelde Belgische burgers beter op te vangen en hen meer reclasseringsmogelijkheden te bieden dan wanneer de volledige straf in het buitenland wordt uitgezeten. Met het verdrag levert ons land tevens een bijdrage tot een betere bilaterale gerechtelijke samenwerking met staten die geen lid zijn van de Europese Unie of van de Raad van Europa en worden de goede betrekkingen tussen de twee landen voortgezet.

De voorontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.