29 mrt 2012 16:42

Instemming met verscheidene overeenkomsten van de BLEU over de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders drie overeenkomsten goed tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en Kosovo, Togo en Montenegro inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen*.

De overeenkomsten versterken de economische samenwerking tussen de betrokken landen en bevatten onder meer bepalingen voor een rechtvaardige en billijke behandeling van investeringen, een vlugge en adequate schadeloosstelling bij onteigening, en de vrije overmaking van inkomsten. Ze schrijven eveneens een procedure voor om geschillen te regelen die kunnen ontstaan tussen een investeerder en het gastland van zijn investering en de mogelijkheid om beroep te doen op internationale arbitrage. Ze bevatten ook een sociale en milieuclausule.
 * getekend op 6 juni 2009 in Lomé, op 16 februari in Podgorica en op 9 maart 2010 in Pristina.