16 jul 2021 17:54

Instemming met verschillende akten van de Wereldpostvereniging

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès en minister van Post Petra De Sutter drie voorontwerpen van wet goed inzake instemming met verschillende akten van de Wereldpostvereniging (UPU).

De UPU is een intergouvernementele organisatie die in 1874 is opgericht en vandaag 192 leden telt. Sinds 1948 is de UPU een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties. Het doel van de UPU is de duurzame ontwikkeling van kwaliteitsvolle, doeltreffende en toegankelijke universele postdiensten te stimuleren, om de communicatie tussen mensen over de hele wereld te vergemakkelijken, door het vrije verkeer van postzendingen te garanderen in een enig postgebied dat samengesteld is uit met elkaar verbonden netwerken:

 • door het aannemen van gemeenschappelijke billijke normen en het toepassen van technologie aan te moedigen
 • door de samenwerking en de interactie tussen de belanghebbende partijen te garanderen
 • door een doeltreffende technische samenwerking te bevorderen
 • door erover te waken dat aan de evoluerende behoeften van klanten wordt voldaan

Het eerste voorontwerp van wet stemt in met de internationale akten die door België zijn ondertekend in Istanbul op 6 oktober 2016:

 • het negende Protocol ter aanvulling van de Stichtingsakte van de Wereldpostvereniging
 • het eerste aanvullend Protocol bij het Algemeen Reglement van de UPU
 • De Wereldpostconventie en het Slotprotocol

Het tweede voorontwerp van wet stemt in met de internationale akten die door België zijn ondertekend in Addis-Abeba op 7 september 2018:

 • het tiende Protocol ter aanvulling van de Stichtingsakte van de UPU
 • het tweede Protocol ter aanvulling van het Algemeen Reglement van de UPU
 • het Protocol ter aanvulling van de Wereldpostconventie
 • het Slotprotocol van het protocol ter aanvulling van de Wereldpostconventie

Het laatste voorontwerp van wet stemt in met de Wereldpostconventie, zoals gewijzigd door haar tweede aanvullend protocol, gedaan te Genève op 26 september 2019 en door België ondertekend in Genève op 26 september 2019.