14 jul 2023 17:39

Instemming met wijzigingen in het statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib een ontwerp van instemmingswet goed die de bekrachtiging door België mogelijk maakt van de vierde, vijfde, zesde en zevende wijziging in het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof.

De wijzigingen voegen de volgende misdaden toe aan de lijsten van de oorlogsmisdaden gepleegd in een situatie van een gewapend conflict dat niet internationaal vaan aard is, waaronder de eerste drie ook toegevoegd worden aan de lijst van de oorlogsmisdaden gepleegd in een situatie van een internationaal gewapend conflict:

  • het gebruik van wapens die werken met microbiologische of andere biologische agentia of toxines
  • het gebruik van wapens die een letsel toebrengen door middel van deeltjes die niet met röntgenstralen in het menselijk lichaam kunnen worden ontdekt
  • het gebruik van blind makende laserwapens
  • het opzettelijk gebruikmaken van uithongering van burgers als methode van oorlogvoering door hun goederen te onthouden die onontbeerlijk zijn voor hun overleving

Het ontwerp van instemmingswet wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet houdende instemming met de wijzigingen in artikel 8-2-b) en e) van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof, op 14 december 2017 bij consensus aangenomen, bij resolutie ICC-ASP/16/Res.4, tijdens de 12e plenaire zitting van de 16e sessie van de Vergadering van staten die partij zijn bij het Statuut van Rome, en met de wijziging in artikel 8-2-e) van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof, op 6 december 2019 bij consensus aangenomen, bij resolutie ICC-ASP/18/Res.5, tijdens de 9e plenaire zitting van de 18e sessie van de Vergadering van staten die partij zijn bij het Statuut van Rome