08 jan 2010 12:45

Instituut voor bedrijfsjuristen

Uitbreiding van de leden van het Instituut voor bedrijfsjuristen

Uitbreiding van de leden van het Instituut voor bedrijfsjuristen

Bedrijfsjuristen van instellingen met rechtspersoonlijkheid kunnen lid worden van het Instituut voor bedrijfsjuristen. De ministerraad heeft hierover een wetsontwerp goedgekeurd dat de wet van 1 maart 2000 wijzigt en dat dus de mogelijkheden van het instituut uitbreidt. 

Het wetsontwerp past de voorwaarden aan waaraan de bedrijfsjuristen moeten voldoen om lid te worden van het Instituut voor berijfsjuristen. De jurist moet verbonden zijn door arbeidsovereenkomst of statuut aan een werkgever die in België een economische sociale of administratieve of wetenschappelijke activiteit uitoefent. Die werkgever mag een onderneming, een ondernemingsverbond of een instelling zijn die rechtspersoonlijkheid heeft.