25 mrt 2005 16:00

Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

Op voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Gelijke kansen, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, tot wijziging van het koninklijk besluit (*) houdende benoeming van de leden van de raad van bestuur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

Op voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Gelijke kansen, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, tot wijziging van het koninklijk besluit (*) houdende benoeming van de leden van de raad van bestuur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

Worden benoemd tot effectieve leden met stemrecht van de Raad van bestuur van het Instituut: - mevrouw Sylvie Denis ter vervanging van mevrouw Jihane Annane, van wie ze het mandaat voleindigt, - mevrouw Anne-Françoise Theunissen ter vervanging van Luc Carton, van wie ze het mandaat voleindigt, - mevrouw Inès de Biolley ter vervanging van mevrouw Céline Frémault, van wie ze het mandaat voleindigt, - de heer Guillaume de Walque ter vervanging van mevrouw Olivia P'tito, van wie hij het mandaat voleindigt, Worden tot plaatsvervangende leden van de Raad van bestuur benoemd: - de heer Michel Taverne ter vervanging van mevrouw Anne-Françoise Theunissen, van wie hij het mandaat voleindigt, - mevrouw Annaïg Tounquet ter vervanging van mevrouw Inès de Biolley, van wie ze het mandaat voleindigt, - mevrouw Valentine Bourlet ter vervanging van mevrouw Sylvie Denis, van wie ze het mandaat voleindigt - mevrouw Malvina Govaert ter vervanging van de heer Bernard Blero van wie ze het mandaat voleindigt. (*) van 7 juni 2004.