01 mrt 2007 16:00

Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

Aanpassing van de voorwaarden om deel te nemen aan de selectieprocedure van de adjunct-directiefunctie bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - tweede lezing

Aanpassing van de voorwaarden om deel te nemen aan de selectieprocedure van de adjunct-directiefunctie bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - tweede lezing

De ministerraad ging in tweede lezing akkoord met het voorstel van minister van Ambtenarenzaken Christian Dupont over de benoeming van managementfuncties in het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. De voorwaarden om deel te nemen aan de selectieprocedure van de adjunct-directiefunctie worden ruimer. De kandidaat hoeft geen ervaring meer te hebben in een openbare dienst. Voor de berekening van de ervaring op het vlak van management, moet de kandidaat ten minste een graad van rang 13 of vakklasse A3 hebben binnen het federaal openbaar ambt of een gelijkwaardige graad binnen de instellingen van de deelgebieden. Het ontwerp bepaalt ook het begrip nuttige beroepservaring.