10 sep 2004 17:00

Instituut voor de Nationale Rekeningen

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende ontslag en benoeming van een lid van het wetenschappelijk comité voor de nationale rekeningen opgericht bij het Instituut voor de Nationale Rekeningen.

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende ontslag en benoeming van een lid van het wetenschappelijk comité voor de nationale rekeningen opgericht bij het Instituut voor de Nationale Rekeningen.

Dit ontwerp beoogt de benoeming, vanaf 1 oktober 2004, van mevrouw Caroline Hambye, die ter vervanging van de heer Albert Gilot is aangeduid door het Federaal Planbureau. Mevrouw Hambye zal het mandaat van de heer Gilot beëindigen.