27 nov 2009 12:06

Instituut voor de Nationale Rekeningen

Benoeming van een lid van het Wetenschappelijk comité voor de nationale rekeningen

Benoeming van een lid van het Wetenschappelijk comité voor de nationale rekeningen

Op voorstel van minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne heeft de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de heer Vincent Vanesse benoemt als lid van het Wetenschappelijk comité voor de nationale rekeningen (Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR)).

De heer Vincent Vanesse wordt benoemd als vertegenwoordiger van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie. Hij vervangt mevrouw Chantal Binotto, aan wie eervol ontslag werd verleend. De heer Vanesse zal het mandaat van mevrouw Binotto verderzetten.