29 mei 2009 12:28

Instituut voor de nationale rekeningen

Benoeming van de leden van het wetenschappelijk comité voor de prijsobservatie en -analyse

Benoeming van de leden van het wetenschappelijk comité voor de prijsobservatie en -analyse

De ministerraad heeft op voorstel van minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne de leden van het Wetenschappelijk comité voor de prijsobservatie en -analyse benoemd (*):

Als voorzitter:

 • de heer Jean-Jacques Vanhaelen, adviseur bij het Bureau van de Voorzitter van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie 

Als lid:

 • de heer Patrick Vrancken, adviseur bij de algemene directie Statistiek en Economische Informatie van de FOD Economie, secretaris van de Indexcommissie van de consumptieprijzen
 • mevrouw Céline Rigby, attaché bij de algemene directie Economisch potentieel bij de FOD Economie
 • de heer Luc Aucremanne, chef van de groep 'monetair beleid en prijs' van het departement Studies van de Nationale Bank van België
 • de heer David Cornille economist, lid van de groep 'monetair beleid en prijs' van het departement Studies van de Nationale Bank van België
 • de heer Ludovic Dobbelaere expert bij het Federaal Planbureau
 • merouw Chantal Kegels, attaché bij het Federaal Planbureau
 • de heer Luc Denayer, secretaris van de Centrale Raad van het Bedrijfsleven
 • mevrouw Muriel Dejemeppe, professor bij de Université Catholique de Louvain
 • de heer Micael Castanheira De Moura Ecares, professor bij de Université Libre de Bruxelles
 • de heer Marc De Clercq, professor bij de Universiteit van Gent
 • de heer Frank Naert, professor bij de Universiteit en de Hogeschool van Gent

Het wetenschappelijk comité voor de prijsobservatie en -analyse werd opgericht binnen het Instituut voor de Nationale Rekeningen.