17 dec 2009 14:41

Instituut voor de Nationale Rekeningen

Benoeming van de voorzitter van het Wetenschappelijk comité voor de prijsobservatie en -analyse

Benoeming van de voorzitter van het Wetenschappelijk comité voor de prijsobservatie en -analyse

Op voorstel van de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne heeft de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de heer Peter Van Herreweghe benoemt als voorzitter van het Wetenschappelijk comité voor de prijsobservatie en -analyse (Instituut voor de Nationale Rekeningen). 

Vanaf 1 december 2009 vervangt hij de heer Jean-Jacques Vanhaelen, aan wie eervol ontslag werd verleend.