20 apr 2018 15:20

Instituut voor de Nationale Rekeningen: vervanging van vier leden van de wetenschappelijke comités

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters vier ontwerpen van koninklijk besluit goed die vier leden van de wetenschappelijke comités van het Instituut voor de Nationale Rekeningen vervangt.

 Om deels naar een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen te evolueren:

  • vervangt mevrouw Coraline Croquet de heer Hamadi Elidrissi als lid van het wetenschappelijk comité voor de nationale rekeningen
  • vervangt mevrouw Vanessa Baugnet de heer Luk Dresse als lid van het wetenschappelijk comité voor de economische begroting
  • vervangt de heer Philippe Mauroy de heer Hamadi Elidrissi als lid van het wetenschappelijk comité voor de overheidsrekeningen
  • vervangt mevrouw Heidi Pustjens de heer Patrick Vranken als lid van het wetenschappelijk comité voor de prijsobservatie en -analyse

De ontwerpen mogen ter ondertekening voorgelegd worden aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het wetenschappelijk comité voor de nationale rekeningen opgericht bij het Instituut voor de nationale rekeningen

Ontwerp van koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het wetenschappelijk comité voor de economische begroting opgericht bij het Instituut voor de nationale rekeningen

Ontwerp van koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het wetenschappelijk comité voor de overheidsrekeningen opgericht bij het Instituut voor de nationale rekeningen

Ontwerp van koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het wetenschappelijk comité voor de prijsobservatie en analyse opgericht bij het Instituut voor de nationale rekeningen