23 mrt 2024 12:54

Instructie tot organisatie van veilingen capaciteitsvergoedingsmechanisme

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten een ontwerp van ministerieel besluit goed dat de netbeheerder de instructie geeft om de veilingen in het kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme te organiseren.

Met het capaciteitsvergoedingsmechanisme wil België de zekerheid van de elektriciteitsvoorziening waarborgen. Overeenkomstig de Elektriciteitswet geeft het besluit de instructie aan de netbeheerder om:

  • de veiling te organiseren vier jaar voor de periode van capaciteitslevering startend op 1 november 2028, de parameters die nodig zijn voor de organisatie, het maximale volume aan capaciteit dat kan gecontracteerd worden met alle houders van niet bewezen capaciteit, en het minimaal te reserveren volume voor de veiling die één jaar voor deze periode van capaciteitslevering georganiseerd wordt
  • de veiling te organiseren één jaar voor de periode van capaciteislevering startend op 1 november 2025 alsook de parameters die nodig zijn voor de organisatie

Ontwerp van ministerieel besluit houdende instructie aan de netbeheerder om de veiling te organiseren vier jaar voor de periode van capaciteitslevering startend op 1 november 2028 en één jaar voor de periode van capaciteitslevering startend op 1 november 2025, de parameters die nodig zijn voor de organisatie van voornoemde veilingen, het maximale volume aan capaciteit dat kan gecontracteerd worden met alle houders van niet bewezen capaciteit, en houdende het minimaal te reserveren volume voor de veiling die één jaar voor de periode van capaciteitslevering startend op 1 november 2028 georganiseerd wordt , overeenkomstig artikel 7undecies, §6, eerste lid van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt