15 sep 2016 13:49

Integratie van de opdrachten van het Belgische Computer Emergency Response Team in het Centrum voor Cybersecurity België

De ministerraad gaat op voorstel van eerste minister Charles Michel akkoord met de overdracht van de opdrachten van het Belgische Computer Emergency Response Team (CERT.BE) naar het Centrum voor Cybersecurity België (CCB).

Om het hoofd te bieden aan de steeds toenemende cyberdreiging en aan de gevolgen die een reële impact kunnen hebben op de veiligheid van het land, is het noodzakelijk om een degelijk en doeltreffend Centrum voor Cybersecurity België en CERT.BE te hebben, die hun opdrachten optimaal kunnen uitvoeren. De Europese richtlijn Network and Information Security (NIS) die recent werd goedgekeurd, verplicht de lidstaten er namelijk toe om over een doeltreffend CERT te beschikken, met passende middelen en medewerkers om verschillende opdrachten tot een goed einde te brengen, waaronder: de opsporing en behandeling van incidenten op nationaal niveau en het beheer van een Early warning-systeem dat de waarschuwingen over de dreigingen en kwetsbare punten overbrengt.

De overdracht van de huidige opdrachten van CERT.BE, dat momenteel onder leiding staat van BELNET, zal op 1 januari 2017 gebeuren. Om al de opdrachten te kunnen verwezenlijken, verhoogt het CCB het voorziene personeel van CERT.BE met 12 VTE, ofwel in totaal 24 VTE. Het CCB zal 24 VTE nodig hebben, omdat het CERT.BE-personeel van BELNET niet wordt overgedragen. Het CCB zal de huidige dienstverlening van CERT.BE aan de klanten van BELNET blijven verzekeren.