18 mrt 2011 11:30

Inter-Amerikaanse ontwikkelingsbank

Negende wedersamenstelling van de middelen van de Inter-Amerikaanse ontwikkelingsbank

Negende wedersamenstelling van de middelen van de Inter-Amerikaanse ontwikkelingsbank

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed over de negende wedersamenstelling van de middelen van de Inter-Amerikaanse ontwikkelingsbank (IAOB).

Minister van Financiën Didier Reynders, de gouverneur van de bank voor België, zal deelnemen aan de negende wedersamenstelling van de IAOB, door op de aandelen in te tekenen die aan België zijn toegekend, en door aan het Fonds voor Bijzondere Verrrichtingen een bijdrage toe te kennen  (FBV). 

België behoudt zijn aandeel op 0,33% in het kapitaal en op 0,435% in het FBV, wat overeenkomt met 7 681 910 dollar.

De ministerraad zal een artikel in de begrotingswet opnemen die de Belgische schuldvorderingen ten aanzien van de werkmiddelen van de IAOB herbestemt naar de nieuwe wedersamenstelling van de werkmiddelen of naar een van de programma's. Na goedkeuring van de wet kan de bank de schuldvordering gebruiken voor de inschrijving van België op het kapitaal en voor de bijdrage aan het FBV. Als het saldo van die verrichting niet voor 1 december 2011 aan een activiteit die prioritair is voor de Belgische ontwikkelingssamenwerking kan worden toegekend, wordt het op de Rijksmiddelenbegroting gestort, 

De IAOB werd in 1959 opgericht met als doel de socio-economische ontwikkeling van Latijns Amerika te bevorderen door leningen toe te kennen aan ontwikkelingprojecten en door programma's voor strucurele en sectorale aanpassingen te steunen. België werd lid in 1976 en nam deel aan alle wedersamenstellingen.