25 sep 2009 12:58

Interdepartementale Commissie duurzame ontwikkeling

Benoeming van de leden van de Interdepartementale Commissie duurzame ontwikkeling

Benoeming van de leden van de Interdepartementale Commissie duurzame ontwikkeling

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Klimaat en Energie Paul Magnette een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling na de herschikking  van de regering opnieuw samenstelt.

Worden benoemd als lid: 

 • mevrouw Nele Roobrouck als vertegenwoordiger van de vice-eersteminister en minister voor Begroting
 • de heer Frank Geerkens als vertegenwoordiger van de minister van
  Buitenlandse Zaken
 • de heer Renaud Gosselin als vertegenwoordiger van de minister van
  Pensioenen en Grote Steden
 • de heer Cédric Van de Walle als vertegenwoordiger van de minister van Klimaat en Energie
 • de heer Philip Naert als vertegenwoordiger van de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen 
 • de heer Eugene Dimmock als vertegenwoordiger van de minister van Binnenlandse Zaken
 • de heer Emmanuel Degrève als vertegenwoordiger van de staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de
  fiscale fraude toegevoegd aan de minister van Financiën
 • de heer Bruno Lefebvre als vertegenwoordiger van de staatssecretaris
  voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie 
 • de heer Mohamed Lahlali als vertegenwoordiger van de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie.

Eervol ontslag wordt verleend aan: 

 • de heer Axel Delvoie als vertegenwoordiger van de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken 
 • mevrouw Duciella Tabbara als vertegenwoordiger van de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
 • de heer Hervé Parmentier als vertegenwoordiger van de minister van Klimaat en Energie
 • de heer Eugene Dimmock als vertegenwoordiger van de minister van Migratie- en Asielbeleid
 • de heer Gerben Croonenborghs als vertegenwoordiger van de minister van Binnenlandse Zaken 
 • de heer Rudy Volders als vertegenwoordiger van de staatssecretaris toegevoegd aan de minister van Financiën
 • de heer Bruno Lefebvre als vertegenwoordiger van de staatssecretaris voor Personen met een Handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid 
 • de heer Thierry Martin als vertegenwoordiger van de staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden