16 mrt 2007 16:00

Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling

Ontslag en benoeming van leden van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling

Ontslag en benoeming van leden van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed over het ontslag en de benoeming van leden van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling. Het ontwerp werd ingediend door minister van Begroting en Consumentenzaken Freya Van den Bossche en Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie Els Van Weert. Worden benoemd als lid van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling: - mevrouw Adriana Laskaris, vertegenwoordigster van de minister van Buitenlandse Zaken, - de heer Pierre-Jean Delvoye, vertegenwoordiger van de minister van Middenstand en Landbouw, - mevrouw Amélie Derbaudrenghien, vertegenwoordigster van de minister van Ontwikkelingssamenwerking, - mevrouw Nadine Gouzée, vertegenwoordigster van het Federaal Planbureau. Ze vervangen respectievelijk de heer Bruno Van Der Pluijm, mevrouw Marie Robaux, mevrouw Sophie Kedzierski en de heer Jan Verschooten, die de eretitel van secretaris van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling mag voeren.