09 mei 2008 15:45

Interdepartementale commissie duurzame ontwikkeling

Nieuwe samenstelling van de interdepartementale commissie voor duurzame ontwikkeling

Nieuwe samenstelling van de interdepartementale commissie voor duurzame ontwikkeling

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed over het ontslag en de benoeming van de leden van de Interdepartementale commissie duurzame ontwikkeling. Het ontwerp is een voorstel van minister van Klimaat en Energie Paul Magnette.
 
De Interdepartementale commissie duurzame ontwikkeling wordt opnieuw  samengesteld met vertegenwoordigers van de nieuwe regering. De commissie staat in voor de algemene coördinatie van het federaal plan voor duurzame ontwikkeling. 

De commissie bestaat uit een vertegenwoordiger van elk regeringslid, elke
gemeenschapsregering, elke gewestregering en van het Federaal Planbureau. Ze wordt  ook bijgestaan door een expert uit een programmatorische federale overheidsdienst. 

Worden benoemd als lid van de Interdepartementale commissie duurzame
ontwikkeling:

 • mevrouw Davine Dujardin als vertegenwoordiger van de eerste minister,
 • de heer Luc Mabille als vertegenwoordiger van de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen,
 • de heer Pierre Du Ville als vertegenwoordiger van de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
 • mevrouw Nele Roobroeck als vertegenwoordiger van de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken,
 • de heer Luc Schiepers als vertegenwoordiger van de vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele hervormingen,
 • de heer Nicolas De Coster als vertegenwoordiger van de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke kansen,
 • de heer Fons Borginon als vertegenwoordiger van de minister van
  Buitenlandse Zaken,
 • de heer Pierre-Jean Delvoye als vertegenwoordiger van de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid,
 • de heer Johan Vandenbussche als vertegenwoordiger van de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote steden, 
 • de heer Alfons Vanheusden als vertegenwoordiger van de minister van 
  Landsverdediging,
 • de heer Hervé Parmentier als vertegenwoordiger van de minister van Klimaat  en Energie,
 • mevrouw Marie Cherchari als vertegenwoordiger van de minister van
  Ontwikkelingssamenwerking,
 • mevrouw Laurence Dayez, als vertegenwoordiger van de minister van
  Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven,
 • mevrouw Els Van Gelder als vertegenwoordiger van de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen,
 • de heer Eugene Dimmock als vertegenwoordiger van de minister van Migratie- en Asielbeleid,
 • de heer Marc Roman als vertegenwoordiger van de staatssecretaris voor Mobiliteit,
 • mevrouw Cathy Verbyst als vertegenwoordiger van de staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding,
 • mevrouw Donatienne Grégoire als vertegenwoordiger van de staatssecretaris toegevoegd aan de minister van Financiën,
 • de heer François Roux vertegenwoordiger van de staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de voorbereiding van het Europese voorzitterschap, 
 • de heer Bruno Lefebvre als vertegenwoordiger van de staatssecretaris voor Personen met een Handicap,
 • de heer Philippe Onclinx als vertegenwoordiger van de staatssecretaris voor Begroting en voor Gezinsbeleid,
 • mevrouw Magda De Meyer als vertegenwoordiger van de staatssecretaris voor Armoedebestrijding,
 • mevrouw Nadine Gouzée als vertegenwoordiger van het Federaal Planbureau.