27 okt 2006 17:00

Interdepartementale Commissie voor de Coördinatie van de fraudebestrijding in de economische sectoren

Rapport 2005 van de Interdepartementale Commissie voor de Coördinatie van de fraudebestrijding in de economische sectoren

Rapport 2005 van de Interdepartementale Commissie voor de Coördinatie van de fraudebestrijding in de economische sectoren

De ministerraad nam kennis van het rapport 2005 van de Interdepartementale Commissie voor de Coördinatie van de fraudebestrijding in de economische sectoren over de preventie en bestrijding van de economische fraude (en voor de toepassing van de EG-verordening 595/91). Het verslag vermeldt de werkzaamheden van de werkgroep die speciaal is opgericht om het voorontwerp van wet over de bestraffing van namaak en piraterij van intellectuele rechten te coördineren en af te ronden. Het brengt ook verslag uit van de onregelmatigheden die de lidstaten moeten melden en de bedragen van de inhouding die ze kunnen doen op de terug ontvangen bedragen. In 2005 bedroeg dat 133.332,17 euro federaal, 112.752,50 voor Vlaanderen en 35.497,93 euro voor Wallonië. Er werden 80 nieuwe gevallen van onregelmatigheden boven de 4.000 euro gemeld en 77 gevallen van reeds gemelde onregelmatigheden. De ministerraad besliste het mandaat van de Interdepartementale Commissie voor de Coördinatie van de fraudebestrijding in de economische sectoren te verlengen.