06 jun 2003 17:00

Interdepartementale Preventiecel

Op voorstel van de heer Charles Picqué, Minister van Economie, en mevrouw Annemie Neyts, Minister belast met Landbouw, keurde de Ministerraad het rapport van de Interdepartementale Preventiecel (IPC) goed voor wat betreft het jaar 2002.

Op voorstel van de heer Charles Picqué, Minister van Economie, en mevrouw Annemie Neyts, Minister belast met Landbouw, keurde de Ministerraad het rapport van de Interdepartementale Preventiecel (IPC) goed voor wat betreft het jaar 2002.

Tijdens het jaar 2002 heeft de IPC de opdrachten die haar werden toevertrouwd verdergezet, te weten: - instaan voor de constante opvolging van de Europese controlevoorschriften door alle controlediensten, via een strikte opvolging van de rapportering en het streven naar continuïteit bij de diensten, rekening houdend met de verschillende herstructureringen (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, Regionalisering, Copernicus); - toezien op de daadwerkelijke toepassing van de bestaande instructies op het terrein, door middel van preventieve controleopdrachten.; - toezien op de goede coördinatie van de EU-controlemissies. 2002 was bovendien een overgangsjaar voor de IPC. Zo maakte zij het operationeel worden van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen mee alsook het einde van de regionalisering van de landbouwmateries.