06 jul 2024 15:28

Interdepartementale provisie 2024: beheer van de 679-rekeningen

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem akkoord met de overheveling van kredieten uit de interdepartementale provisie 2024 in het kader van het beheer van de rekeningen van de Staat ("679-rekeningen").

Gelet op de huidige overeenkomst tussen de FOD Financiën en bpost voor het beheer van de 679-rekeningen, de nieuwe opdracht die werd gegund en het belang van deze dienst voor de Schatkist, stelt de FOD Financiën voor een beroep te doen op de interdepartementale provisie om de uitgaven voor het jaar 2024 te dekken.