27 okt 2023 22:51

Interdepartementale provisie EU-voorzitterschap: verdeling van de vierde schijf

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Begroting Alexia Bertrand een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de verdeling van de vierde schijf van de interdepartementale provisie voor de uitgaven voor het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie.

De ministerraad stemt in met de verdeling van een bedrag van 7.775.997 euro in vastleggingskredieten en van 2.913.555 euro in vereffeningskredieten. De bedragen worden verdeeld onder de federale overheidsdiensten Kanselarij van de Eerste Minister, Justitie, Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken, Defensie, Financiën, Werkgelegenheid, Sociale Zekerheid, Volksgezondheid, Mobiliteit, alsook de POD Wetenschapsbeleid, de Federale politie en het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen.