19 jul 2007 17:00

Interfederaal korps van de inspectie van financiën

Statuut van de leden van het Interfederaal korps van de inspectie van financiën

Statuut van de leden van het Interfederaal korps van de inspectie van financiën

Minister van Begroting Freya Van den Bossche legde de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit voor dat recente wijzigingen van het statuut van de ambtenaren van toepassing maakt op de personeelsleden van het Interfederaal korps van de inspectie van financiën. Na goedkeuring door de deelregeringen wordt het ontwerp onderhandeld in sectorcomité II financiën. Het koninklijk besluit vult bijlage twee aan van het koninklijk besluit van 1 april 2003 tot vaststelling van het statuut van de leden van het Interfederaal korps van de inspectie van financiën en tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 april 1998 tot organisatie van het Interfederaal korps van de inspectie van financiën.