06 mrt 2009 16:52

Interministerieel comité voor telecommunicatie, radio-omroep en televisie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement

De ministerraad heeft een ontwerp van huishoudelijk reglement goedgekeurd van het Interministerieel comité voor telecommunicatie, radio-omroep en televisie op voorstel van minister voor Vereenvoudigen en Ondernemen Vincent van Quickenborne.

Het bestaande reglement dat de ministerraad op 5 december 2008 had goedgekeurd, wordt aangepast zodat de consultatie van het ministerieel comité op elektronische wijze kan gebeuren. Een minister die niet aanwezig kan zijn, heeft voortaan de mogelijkheid om zich door een ander regeringslid te laten vervangen.

Het comité bestaat uit ministers die de federale regering en de gemeenschappen hebben aangesteld. Het organiseert de consultatie van initiatieven op het vlak regelgeving over omroep en telecommunicatie.